Заместник - директор по лечебната дейност


д-р Ганка Горанова

тел. 02/90 23 704

Образование и квалификация:

  • Средно образование РЕГ „Иван Вазов” Пловдив; 1976 - 1983 г.
  • Медицински институт, Ворошиловград (Луганск), Украйна; 1990 - 1992 г. - Клинична ординатура по инфекциозни болести
  • Санкт-Петербургски институт за усъвършенстване на лекари, Санкт-Петербург, Русия, придобита специалност по „инфекциозни болести” -23.11.1992г.;
  • Индивидуална квалификация „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” НЦЗИ София 2001 – 2002 г.

Професионален опит:

  • 1983 - 1986г. – цехов лекар МК Оптикоелектрон, Панагюрище
  • 1987 - 2002 г. – ординатор Инфекциозна болница София
  • 2003 - 2013 г. – началник ДКБ СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД София
  • 2013 г. – зам. директор по лечебната дейност; хоноруван асистент към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина МУ София; републикански консултант по инфекциозни болести; член на Българското дружество по инфекциозни болести; член на БЛС