Спомагателни звена


Телефони за връзка:

Статистик
    02 / 90 - 23 - 705

Шофьори
    02 / 90 - 23 - 715

Носачи
    02 / 90 - 23 - 713

Портиер
    02 / 90 - 23 - 714

Техници
    02 / 90 - 23 - 713

Перална
    02 / 90 - 23 - 712