Телефони


<
Директен
Централа02 / 90-23-700
Изпълнителен директорТел. 02 / 90-23-702
СекретарТелефон / Факс
02 / 952-33-36
Тел. 02 / 90-23-702
Главна болнична сестраТелефон / Факс
02 / 851-51-00
Тел. 02 / 90-23-703
СчетоводствоТелефон / Факс
02 / 952-00-76
Тел. 02 / 90-23-705
Приемно отделениеТелефон / Факс
02 / 952-28-69
Тел. 02 / 90-23-716
Началник аптекаТелефон / Факс
02 / 952-00-44
Тел. 02 / 90-23-740
Отдел клинични пътеки02 / 90-23-708
Аптека02 / 90-23-741
Дежурен лекар 02 / 90-23-723
Дежурен детски отделения02 / 90-23-724
Дежурен лаборант02 / 90-23-718
Заместник директор ЛЧ02 / 90-23-704
Икономически директор02 / 90-23-707
Личен състав / ТРЗ02 / 90-23-706
Инструктор здраве и безопастност02 / 90-23-703
Касиер02 / 90-23-709
Регистратура02 / 90-23-709
Портиер02 / 90-23-714
Домакин02 / 90-23-710
Носачи02 / 90-23-713
Техници02 / 90-23-713
Шофьори02 / 90-23-715
Пералня02 / 90-23-712
Мед. архив02 / 90-23-711
Клинична лаборатория02 / 90-23-718
Завеждащ КЛ02 / 90-23-717
Микробиология02 / 90-23-719
Паразитология02 / 90-23-720
Ехографски кабинет02 / 90-23-722
Рентген02 / 90-23-721