Паразитологична лаборатория


Паразитологична лаборатория - обслужва стационарно болни, амбулаторно и диспансерно болни. Извършват се изследвания с морфологични и серологични методи за установяване на паразитни заболявания като: малария, лайшманиоза, токсокароза, трихинелоза, ехинококоза и др.. Провежда се учебно-преподавателска дейност. Паразитологичните изследвания, които се извършват отговарят на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Медицинска паразитология". Ръководи се от лекар със специалност - медицинска паразитология. Работят паразитологични лаборанти.

Видове серологични изследвания:

  • за Ехинококоза ( кучешка тения )
  • за Трихинелоза ( изследвания на пациенти, консумирали непроверено месо от различен характер )
  • за Токсоплазмоза

Видове морфологични изследвания:

  • Изследване на фецес за чревни паразити
  • Изследване за ентеробиоза

Тези изследвания са необходими на деца при постъпване в детски заведения (ясли и детски градини):

  • Изследвания за малария, лайшманиоза и пневмоцистоза – заболявания преносими от насекоми и развиващи се при пациенти с имунодефицитен синдром.
  • Изследване за виталност на Ехинококови кисти (кисти извадени след операции за Ехинококи – кучешка тения. При установяване на ехинококозни кисти пациентите подлежат на проследяване и контрол в рамките на 5 год. (серологичен, ехографски и рентгенологичен контрол)
Паразитолог: Проф. д-р. Каменна Вутова

Телефон:    02 / 90 - 23 - 720