Микробиологична лаборатория


Микробиологична лаборатория - обслужва амбулаторно, диспансерно и стационарно болни. Извършват се микробиологични изследвания за изолиране на етиологичен причинител и чувствителност, доказване на антигени от: фекални проби, рани, гърлен, носен, очен и ушен секрети, храчки, урокултура, хемокултура, ликвор. Микробиологичните изследвания, които се извършват отговарят на II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология". Лабораторията е осигурена с условия, съоръжения, апаратура, пособия и консумативи гарантиращи добра практика и безопасна среда. Включена е в българската национална система за контрол на качеството – цикъл „Микробиология” и притежава сертификат. Осъществява съвместна работа с референтните лаборатории на НЦЗПБ.

Видове изследвания извършвани в МБЛ:

  Изследване на назофарингиален секрет, гърлен и храчка:

 • Директен микроскопски препарат
 • Посявка (аеробна, анаеробна)
 • Изследване на стрептококи, стафилококи, сем. Ентеробактериацее, кандида и др.
 • Микробиологично изследване на урина:

 • Седимент
 • Аеробна посявка
 • Изследване за Ентеробактерия, стафилококи, стрептококи, ентерококи, кандида и др.
 • Микробиологично изследване на материали от гениталният тракт ( генитален, цервикален, уретрален):

 • С микроскопски препарат – гонококи, Г.вагиналис, анаероби, трихомонас)
 • Посявка
 • Изследване за Кандида, стафилококи, стрептококи, ентерококи, ентеробактериацее
 • Микробиологично изследване на раневи секрети:

 • Директен микроскопски препарат
 • Посявка (аеробна, анаеробна)
 • Изследване за: сауреус, стафилоклетки, стрептококи, Ентеробактериацес.
 • Микробиологично изследване на кръв (хемокултура)

  Микробиологично изследване на ликвор

  Микробиологично изследване на фецес

  Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични и системни инфекции на базата на тяхната микроскопска морфология и биохимична идентификация, определяне на антимикробна чувствителност.

  Определяне на антимикробна чувствителнист на бързо растящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионнен метод.

Ръководи се от лекар със специалност микробиология. В лабораторията работи специалист биолог и микробиологични лаборанти.

Микробиолог:    д-р. Ивелина Томова

Телефон:    02 / 90 - 23 - 719