Kатедра


История на катедрата

Катедрата е основана през 1946г. заедно с клиниката по инфекциозни болести към Медицински факултет в София. През 1950г. влиза в състава на катедрата по инфекциозни болести и епидемиология, а през 1961г. се обособява като самостоятелна Катедра. От 1972г. до 1991г. катедрата е в състава на Научния институт по заразни и паразитни болести към Медицинска академия . През 2001г. за първи път получава собствена леглова база в лицето на Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести към Университетска болница “Св. Иван Рилски”. През 2002г. обединената Катедра по инфекциозни болести и епидемиология е разформирована и на базата на клиниката по инфекциозни болести се създава катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. По-късно катедрата е на базата на Университетска МБАЛ “Св. Иван Рилски”. От 21 януари 2008 година катедрата е в структурата на СБАЛИПБ ”Проф. Ив.Киров” ЕАД.

Във ВМИ-София през 1970 г. е поставено началото на преподаването по клинична паразитология на студенти по медицина V-ти курс, а през 1974 г. по тропическа медицина и на стажант-лекари. До 1991 г. учебно-преподавателската дейност се осъществява в катедрата по паразитология и тропическа медицина с клиника по тропически и паразитни болести, в структурата на НЦЗПБ.

доц. д-р. Каменна Маринова Вутова

д-р. Нина Стоянова Янчева

д-р. Росица Игор Чипева