Рентгенов кабинет


Рентгенов кабинет обслужва клиничната база. Извършва се конвекционална ренгенова диагностика на глава, гръдна клетка, отделителна система и костна система на лежащо болни. Част от изследванията извършвани в кабинета са:

  • Графии на белите дробове – за установяване на изменения в бял дроб
  • Графии с портативен кугел на тежко болни пациенти
  • Графии на корема, при опасения за перфорации и др.

Лекар рентгенолог :    д-р. Григорова

Лаборант :    Йорданка Петрова

Телефон :    02 / 90 - 23 - 721