Консултативни кабинети


Приемо-консултативни кабинети - два броя за пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести, които са с непрекъснат 24- часов прием и един кабинет за прием и амбулаторно проследяване на пациенти с ХИВ/СПИН. Извършва се преглед и/или прием на пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести, насочени от медицински специалисти (ОПЛ, специалисти от извънболнична помощ, ЦСМП, лечебни заведения за болнична помощ) в град София; самонасочили се пациенти; консултация и/или хоспитализация на диагностично и терапевтично проблемно болни поискани от други лечебни заведения в цялата страна; консултация и/или хоспитализация на пациенти, заболели от инфекциозни болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.
В Приемно - консултативните кабинети работят на 24 часов график лекари с призната медицинска специалност по профила на болницата - инфекциозни болести и медицинска паразитология, специалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти) и помощен персонал.

Началник КДБ: д-р. Искра Симова  

Старша сестра:    Галя Иванова

Телефон :    02 / 952 - 28 - 69
                        02 / 90 - 23 - 716