Ехографски кабинет


Ехографски кабинет - в него се осъществява ултразвукова диагностика на лежащо болни от всички отделения на стационара и срещу заплащане на амбулаторни пациенти.

Обслужващи лекари :
д-р. В. Кръстев
д-р. Е. Александрова
д-р. Св. Алексиева
д-р. Я. Пенчева

Телефон :    02 / 90 - 23 - 722