История


СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД е болница с над 75 годишна история. Тя е построена през 1939г. за изолиране и лечение на заразно болни от София и страната. Разкрити са 100 легла, разпределени в 4 сектора. Пръв управител на болницата е д-р. Петър Белопитов, асистент по педиатрия и завеждащ инфекциозно отделение в Детска клиника на Медицинския факултет.

През 1946 г. с Указ на Народното събрание се създава Катедра по инфекциозни болести към Софийския университет.

Със заповед № 4876 от 30.09.1966 на Министерството на народното здраве Инфекциозна болница е обявена за Клинична Инфекциозна болница и база за обучение на студенти от ВМИ – София и специализанти по инфекциозни болести.

През годините, при нарасналото население на столицата и необходимостта от лечение на заразно болни от околните райони, легловият фонд на болницата се оказва крайно недостатъчен. Това е наложило същата година в двора на болницата да се построят три павилиона с общ капацитет 100 легла. Трите павилиона са построени в кратки срокове.

През 1954г. е извършено надстрояване на Централната двуетажна сграда. До 1978г. се построяват павилион за рентгеновия кабинет, големите болнични стаи в павилионите се разделят на по малки, изграждат се водопроводни и канализационни системи в стаите. Надстроява се втори етаж над Средния павилион. През този период болницата е с 427 легла.

Различни структурни звена са разкривани в годините: Сектор за дихателна недостатъчност /1957г./ с ръководител д-р. Марсел Коен, създаден, за да отговори на големия брой болни с дихателни проблеми при болни с полиомиелит в резултат на голямата полиомиелитна епидемия през 1956-1957г.; Клиника за хепатитни заболявания с отделение за реанимация и интензивно лечение /1976/ с ръководител Проф. Ив.Киров; Отделение за реанимация и интензивно лечение на инфекциозно болни, което е първото от този род в страната. За негов първи завеждащ е назначен д-р. Ив.Диков - гл. асистент, а впоследствие доцент, професор и ръководител Катедра. Създадено е и първото в страната отделение за невроинфекции със завеждащ д-р. Ж.Кънева, впоследствие доцент, професор и ръководител на Катедрата по Инф.болести и епидемиология-ВМИ-Стара Загора; първото в страната отделение за лечение на болни от СПИН /1986г./; Сектор за хемодиализа на инфекциозно болни/1986г./, който функционира до 2001г.

Дълги години болницата е база не само на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но и на Клиниката по инфекциозни заболявания при Висшия военно медицински институт. В продължение на години персоналът на болницата, хабилитираните лица и асистентите към Катедрата и военните лекари остават на различно юридическо подчинение и изпълняват специфични дейности за длъжностите, които заемат, но по отношение на пациентите трите структури работят съвместно, включително и на общ график.

С решение на МС от 23.11.2007г. Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести, прехвърлена през 2000 г. към УМБАЛ „Св.Ив.Рилски” е върната отново в структурата на Инфекциозна болница.

Сегашната структура обхваща три клиники – Клиника за лечение на невроинфекции, въздушнокапкови, покривни и трансмисивни инфекции, Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни инфекции и имунна недостатъчност, Клиника за лечение на детски инфекциозни болести, съответно пет отделения. Лечебното заведение разполага с 120 легла и 40 резервни легла.