ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ

Годишни финансови отчети
НА СБАЛИПБ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ"-СОФИЯ ЕАД

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2014 г.
* Годишен финансов отчет

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2013 г.
* Годишен финансов отчет
* Годишен одиторски доклад

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2012 г.
* Годишен финансов отчет

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2011 г.
* Годишен финансов отчет

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2010 г.
* Годишен финансов отчет

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2009 г.
* Годишен финансов отчет

ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ към 31.12.2008 г.
* Годишен финансов отчет