Първо детско отделение

Местоположение: Южен павилион, Втори етаж
Телефон:
   Лекари 02 / 90 - 23 - 735
   Сестри 02 / 90 - 23 - 736
Електронна поща:

Началник отделение: Доцент д-р. Атанас Мангъров
Tелефон за връзка: 02 / 90 - 23 - 734
Старша сестра: Ирина Целова 02 / 90 - 23 - 736

Отделението е за лечение на деца от 1 месец до 18 г. на всички инфекциозни и паразитни болести. Разполага с 24 легла, 4 от които са в сектора за интензивно лечение, съвременна апаратура, кислородна и вакуумна инсталация. Персоналът е висококвалифициран, като работещите лекари са със специалност по педиатрия, инфекциозни болести и детска ревмокардиология. Медицинските сестри са с допълнителна квалификация по реанимация и интензивно лечение.

Екипът се състой още от четирима лекари, една старша медицинска сеста, дванандесет сестри и шест санитаря.