Болнична аптека


Структурата и дейността на аптеката са уредени съгласно изискванията на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.Началник аптека маг. фарм. Илиянка Радевска

Телефон за връзка:

    02 / 90 - 23 - 741