Административно стопански сектор


Телефони за връзка:

Личен състав / ТРЗ
    02 / 90 - 23 - 706

Зам.директор по ЛЧ
    02 / 90 - 23 - 704

Главна сестра
    02 / 90 - 23 - 703

Секретар
    02 / 90 - 23 - 702

Архив
    02 / 90 - 23 - 711

Домакин
    02 / 90 - 23 - 710