Добре дошли в нашия уеб-сайт!

СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” – ЕАД, София е Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести. В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести. Тук се намира и най-голямото отделение в страната за лечение и проследяване на пациенти с придобита имунна недостатъчност. На базата на лечебното заведение е разположена Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет, на Медицински Университет – София. Тук се извършва обучение и специализации на студенти, лекари, специалисти по здравни грижи в областта на инфекциозните, паразитните болести и тропическата медицина.

История

Традиция от миналото

СБАЛИПБ е болница с над 70 годишна история, запазила през годините си водеща роля в страната, като специализирано лечебно заведение за диагностика и лечение на заразни болести. Болницата е открита на 4 юли 1939г за изолиране и лечение на инфекциозно болни и е наречена Градска уединителна болница. Пръв управител на болницата е д-р. Петър Белопитов. През 1946г. се създава и катедра по инфекциозни болести и епидемиология на територията на болницата с ръководител доцент Иван Танев.